Gällande Covid-19

Besöksinfomation gällande Covid-19

  • Vi städar noga efter varje gäst och handsprit finns utplacerat på flera ställen.
Välkommen till Kalvs skolhus!